ما که هستیم ؟

یک تیم متخصص و باتجربه

تیم فنی شبکه نگار دنا تا امروز به تعداد زیادی از شرکتها کمک کرده که سیستم های شبکه و انفورماتیک بهینه و کارآمد تری داشته باشن و به طبع بهره وری ، سرعت و کیفیت فعالیت های شرکت مذکور ارتقا پیدا کرده .

  • دانش فنیدرک فنی و نیاز سنجی مناسب کارفرما
  • توسعهطراحی قابل توسعه و کم ریسک پروژه
  • تجربهانجام پروژه های گوناگون و پر چالش
  • پشتیبانیخدمات همه جانبه به مشتریان در هر شرایط

مراحل انجام  پروژه 

۱

ثبت درخواست مشاوره و کارشناسی

۲

برگذاری جلسه و تکمیل فرم کارشناسی

۳

تهیه پیشفاکتور و پرداخت مرحله اول

۴

جلسه فنی جهت تعیین فاز ها و پیش نیاز ها

۵

اجرای پروژه طبق اولویت های صورتجلسه

۶

تست و تحویل اولیه پروژه بر روی یک سیستم کاربر

۷

پرداخت مرحله دوم توسط کارفرما

۸

تکمیل ،تست و تحویل نهایی پروژه

۹

آموزش و تحویل مستندات پروژه به کارفرما

۱۰

پرداخت مرحله سوم و شروع فرایند پشتیبانی فنی

پروژه های انجام شده

مورد اعتماد بسیاری از مجموعه وشرکت ها

نوع شرکت و کسب و کار اهمیتی ندارد ، برای ما رضایت شما مهم است .

آماده اید کسب و کار خود را بهینه کنید ؟

ما در اینجا هستیم تا پروژه جدید شما را شروع کنیم و پشتیبانی کنیم

WordPress and WHMCS integration by i-Plugins